Nieuws

Eerste grondonderzoeken voor Windpark Klaverspoor

Er is misschien nog weinig van te zien, maar de eerste voorbereidende werkzaamheden voor Windpark Klaverspoor zijn gestart. Langs de A16, bij knooppunt Klaverpolder, bouwt Vattenfall de zes windmolens. In januari 2020 zijn de eerste grondonderzoeken uitgevoerd. Het is van belang om te weten op welke diepte de eerste, harde gesteentelaag te vinden is, en welke grondsoorten daar bovenop liggen. Ook halen we informatie op over de grondwaterstand; die heeft bijvoorbeeld invloed op de constructie van wegen.

Onderzoek op zeven locaties

De bouwwegen die we in de toekomst gaan aanleggen, kruisen leidingen van het Waterschap Brabantse Delta en/of de Rotterdamse Rijn Pijpleidingmaatschappij. Over deze wegen worden straks zware onderdelen vervoerd, zoals onderdelen van de windmolens. Het is van belang dat de leidingen hierdoor niet beschadigd raken. Daarom is er op donderdag 9 en vrijdag 10 januari grondonderzoek uitgevoerd op zeven specifieke locaties langs deze leidingen.

Basis voor ontwerp van bouwwegen

Deze gegevens vormen de basis voor een ontwerp van de wegen naar het windpark, waarbij de leidingen op een veilige manier gepasseerd kunnen worden.


Opening windpark Klaverspoor

Windpark Klaverspoor feestelijk geopend  

Vattenfall heeft vandaag windpark Klaverspoor in de gemeente Moerdijk officieel geopend. De opening werd verricht door gedeputeerde Noord-Brabant...

Nieuwsbrief #8

Over de zomer en in het najaar is er veel gebeurd bij Windpark Klaverspoor. Zo staan alle windmolens...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.