Nieuws

Vattenfall kan aan de slag met Windpark Klaverspoor

Vattenfall heeft tevreden gereageerd op de uitspraak Raad van State. Die oordeelde dat de plannen voor het windpark bij knooppunt Klaverpolder aan de A16 door kunnen gaan. De Raad van State oordeelde wel dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Het gaat hierbij om aanpassingen voor andere windmolenparken langs de A16. 

Vattenfall wil zes windmolens bouwen in de polder van Binnen-Moerdijk, vlakbij knooppunt Klaverpolder. Tegen de plannen was beroep aangetekend, maar de voor Windpark Klaverspoor relevante beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Vattenfall gaat nu verder met de voorbereidingen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw.


Video: zo bouwen we een windpark

Vattenfall gaat zes windmolens bouwen in de polder van Binnen-Moerdijk, vlakbij knooppunt Klaverpolder. De voorbereidingen zijn in volle...

Video: 28 windmolens langs de A16

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met de 28...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.