Nieuws

Vattenfall kan aan de slag met Windpark Klaverspoor

Vattenfall heeft tevreden gereageerd op de uitspraak Raad van State. Die oordeelde dat de plannen voor het windpark bij knooppunt Klaverpolder aan de A16 door kunnen gaan. De Raad van State oordeelde wel dat de provincie Noord-Brabant nog enkele punten in het inpassingsplan Windenergie A16 moet herzien. Het gaat hierbij om aanpassingen voor andere windmolenparken langs de A16. 

Vattenfall wil zes windmolens bouwen in de polder van Binnen-Moerdijk, vlakbij knooppunt Klaverpolder. Tegen de plannen was beroep aangetekend, maar de voor Windpark Klaverspoor relevante beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Vattenfall gaat nu verder met de voorbereidingen om zo snel mogelijk te kunnen beginnen met de bouw.


Nieuwsbrief #7

De bouw van de turbines van Windpark Klaverspoor is al over de helft. In deze nieuwsbrief blikken we...

Digitale bouwborden langs de A16

Windpark Klaverspoor is onderdeel van Energie A16: 28 windmolens langs de A16. Energie A16 is een samenwerking van drie...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

In Nederland was Vattenfall tot 2019 actief als Nuon. Voortaan gaan we verder onder een nieuwe naam: Vattenfall. We produceren en leveren elektriciteit, warmte, koude en gas en bieden klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie willen we fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeren we fors in wind- en zonne-energie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.