Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden van start

Na het definitieve investeringsbesluit dat Vattenfall eind oktober heeft genomen voor Windpark Klaverspoor gaan nu de voorbereidende werkzaamheden van start op de locatie van het windpark. Daarnaast wordt er op de achtergrond gewerkt aan het gedetailleerde ontwerp van het windpark.

Grondonderzoeken

Inmiddels is het grondonderzoek op de locatie van Windpark Klaverspoor begonnen. Om tot een goede inrichting van het windpark te komen vindt eerst een grondonderzoek plaats. Met het in kaart brengen van de bodem kan op elke plek waar een windmolen moet komen de juiste fundering bepaald worden. Deze zogeheten sonderingen worden uitgevoerd met een sondeerunit. Dit bodemonderzoek levert voor de omgeving geen hinder op.

Voorbelasting aanbrengen

In de loop van november wordt er begonnen met het aanbrengen van de voorbelasting richting turbine 5. Hierbij wordt er grond op een plek gestort waar Vattenfall in de toekomst een weg wil bouwen. Op deze manier kan de grond alvast inklinken, waardoor er op een later moment de grote machines voor de bouw van het windpark veilig over de weg kunnen rijden.

Op de achtergrond

Na het afronden van het grondonderzoek start aannemer Heijmans met het gedetailleerde ontwerp van het hele windpark. Daarnaast worden de vergunningen aangevraagd en benodigde procedures opgestart. Dit loopt tot januari 2021.Nieuwsbrief #2

We houden je op graag de hoogte van de ontwikkelingen van Windpark Klaverspoor. In deze tweede nieuwsbrief geven...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.