Nieuws

Bodemonderzoeken in volle gang

In november startte Vattenfall met de grondonderzoeken voor Windpark Klaverspoor. Met het in kaart brengen van de bodem, en objecten en kabels die onder de grond verborgen zijn, kan op de juiste plek de juiste fundering bepaald worden. We noemen dit ook wel Opsporing Conventionele Explosieven (OCE); deze werkzaamheden worden uitgevoerd met een grondradar die de metalen objecten detecteert.

Na het in kaart brengen van zogenaamde hotspots, wordt deze rapportage naar de gemeente gestuurd voor vergunningverlening voor het ‘benaderen’ van deze hotspots.

Sporen van WOII

Tijdens het onderzoek, dat uitgevoerd wordt door OCE, werd een granaat gevonden. Het zou gaan om een Duitse ‘brisantgranaat’ van 8,8 cm uit de Tweede Wereldoorlog, het is echter niet duidelijk in welk jaartal deze granaat hier precies terecht is gekomen. Na afronding van het volledige onderzoek worden de gevonden explosieven zorgvuldig verwijderd en vernietigd.

Tijdens de kerstvakantie liggen de werkzaamheden van de OCE even stil. Vanaf 4 januari gaan ze weer aan de slag om het onderzoek verder af te ronden. Na het afronden van het grondonderzoek start aannemer Heijmans met het gedetailleerde ontwerp van het hele windpark.


Nieuwsbrief #2

We houden je op graag de hoogte van de ontwikkelingen van Windpark Klaverspoor. In deze tweede nieuwsbrief geven...Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.