Over het windpark

Vattenfall bouwt een windpark langs de A16, bij knooppunt Klaverpolder. Windpark Klaverspoor bestaat uit zes windmolens. De groei van duurzame energiebronnen, zoals wind, vormt een belangrijk onderdeel van onze ambitie: fossielvrij leven mogelijk maken binnen één generatie. Dat sluit goed aan bij de ambitie van provincie Noord-Brabant: in 2050 100% duurzame energie gebruiken, grotendeels afkomstig uit Brabant.

We vinden het belangrijk dat omwonenden kunnen meebeslissen en meedelen van de komst van een windpark. Daarom voerden we veel gesprekken bewoners en vertegenwoordigers van de buurt. De locatie van de windmolens is door de provincie in samenspraak met de omgeving en Vattenfall gekozen. Ook komen de windmolens voor een kwart in lokaal eigendom, er is een Burenregeling bedacht en er worden aanvullende afspraken gemaakt. Lees meer.

Energie A16: nauwe samenwerking met de omgeving

Langs de A16 in West-Brabant werken bewoners, organisaties, ontwikkelaars en overheden samen aan schone energie. Met 28 windmolens die gepland zijn langs de A16 tussen de Moerdijkbrug en de Belgische grens wordt schone energie opgewekt.

Windpark Klaverspoor is één van de vijf windparken die gebouwd worden aan de A16. Bij knooppunt Klaverpolder worden in totaal negen windmolens gebouwd. Vattenfall bouwt zes windmolens in de buurt van Binnen-Moerdijk, aan de oostzijde van de A16. Goede Buren bouwt drie windmolens: Windpark Streepland.

Een deel van de windmolens komt in lokaal eigendom. Zo kan geïnvesteerd worden in lokale energieprojecten die te maken hebben met energie besparen en energie opwekken. Iedereen kan aan de projecten meedoen. Meer weten over andere windparken langs de A16? Bekijk de website.

Kerncijfers

6

windmolens

210 m.

windmolenhoogte

2020

start van de bouw

34,2 MW

verwacht vermogen

30.000

huishoudens van energie voorzien

2022

eerste stroom


Volg Vattenfall

Over Vattenfall

Vattenfall – het moederbedrijf van Nuon – produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en biedt klanten verschillende duurzame oplossingen. Binnen één generatie wil Vattenfall fossielvrij leven mogelijk maken. Daarom investeert het energiebedrijf fors in windenergie. Zo werken we aan een duurzame wereld, voor nu en in de toekomst.